home
urnen
grafkunst
vrij werk
curriculum
nieuws
partners
contact
im/facebook

publicatie

tekening uitvergroot delen van de boom beeld geglazuurd

Algemeen gedenkbeeld ‘Weerslag’, Amfia Ziekenhuis, Breda

Voor bij het nieuwe Amfiaziekenhuis heb ik een gedenkbeeld ontworpen, dat ik nu in het groot (370 cm hoog) aan het uitvoeren ben. Het beeld is ter nagedachtenis van een dramatische gebeurtenis aan het einde van de oorlog. Het zuiden van Nederland was al bevrijd. Vanuit het nog bezette deel werden er V.1's en V.2's afgevuurd op de haven van Antwerpen. Veel daarvan hebben hun doel niet bereikt en zijn onderweg neergestort. Zo zijn er rond Breda wel vijftien stuks ingeslagen. Bij de nieuwbouw van het Amfiaziekenhuis stond toentertijd een boerderij met een aantal bomen ervoor. In deze boerderij was een tweede familie ingetrokken omdat hun eigen huis bij een inslag van een V1 was verwoest. In de nacht werd ook deze boerderij getroffen waarbij alle kinderen uit de twee gezinnen en een tante zijn omgekomen; de ouders hebben het ternauwernood overleefd. Van de boerderij waren alleen de bomen nog blijven staan en fungeerden sindsdien als gedenkplaats.

Vooruitlopend op de nieuwbouw werd het hele terrein opgeschoond waarbij per ongeluk ook deze bomen zijn verwijderd. Het ziekenhuis heeft vervolgens besloten een gedenkbeeld te laten ontwerpen door een kunstenaar, ter herinnering aan dit drama. Het is een staand beeld geworden met het silhouet van een rijzige geknotte boomstam waarvan de top met een boog terug in de aarde groeit met daaromheen verschillende eikels op groot formaat. De boomstam is aan de achterkant halfrond met een structuur van donkerbruin boombast. Aan de voorkant is de stam plat en blauw als verwijzing naar de lucht. De eikels hebben een combinatie van jong groen met herfstbruin. Het kunstwerk houdt de herinnering levend aan dit drama maar kan op termijn ook gaan fungeren algemeen gedenkbeeld.

In de bijlage vinden jullie een afbeelding van het schaalmodel (ontwerp) en wat foto's van de uitvoering op groot formaat.

portret_urn deksel_urn

PORTRET op een kiezelurn

Op verzoek van de familie heb ik een kiezel urn van keramiek gepersonaliseerd. Het profiel van de overledene is op subtiele wijze verwerkt in het gepolijste oppervlak van een holle kiezelsteen in keramiek. De kiezel urn ziet er in eerste aanblik uit als een natuurlijke kei, bij nadere beschouwing ontdekt men het portret. De kleur van de dubbelhard gebakken klei verwijst naar de kleur van een lievelingssteen die hij uit Noorwegen had meegebracht.


graf_lucht

Gedenkbeeld in Rijsbergen

Henriëtte was altijd geobsedeerd door de condenssporen die straalvliegtuigen achterlaten in de lucht. Haar graf wordt afgedekt door een aardkleurige plaat waarvan de bovenkant lichtblauw is geglazuurd, waarmee aarde en lucht met elkaar zijn verbonden. In het oppervlak is een patroon van luchtsporen te zien en de schaduwen van haar en haar lievelingshond. Wanneer de weduwnaar met haar hond nu het graf bezoekt, worden het ook hun schaduwen en voelen zij zich zo verbonden met de overledene. Over grafplaat vliegt een meeuw met op zijn rug haar roepnaam Jet.


kiezel_Tijn

Een urn voor Tijn Kolsteren

Tijn is bekend geworden door zijn nagellak actie. Ik voel mij vereerd om voor hem een urn te hebben mogen maken. Op een gladgepolijste kiezel urn is een van zijn tekeningen gegraveerd. Het is een vogel die sterk doet denken aan een phoenix, de mythologische vogel die de herrijzenis uit de as symboliseert, als teken van nieuw leven. Erg toepasselijk voor op zijn urn.


kiezelurn in huis

Sfeervolle urn in huis

Een drietal kiezels vormen in huis een bijzonder en sfeervol monument. Voor de weduwe en haar twee zonen is de as van vader verdeeld over drie urnen in de vorm van een kiezel. Voor buitenstaanders zijn het onopvallende ornamenten maar voor de intimi vormen zij een persoonlijke herinnering. Dit bericht is met toestemming van de nabestaanden geplaatst.


waxinelichtje_vlindertje waxinelichtje_wolkje gedenklichtje_sterren gedenklichtje_wolk kiezel_lichtje steen_lichtje

bijpassende gedenklichtjes

Steeds vaker krijg ik vragen naar gedenklichtjes die passen bij de urntjes. Ik heb daarom een aantal ontwerpjes daarvoor gemaakt. Bij het hart urntje en het wolkurntje kan een eenvoudig waxinelichtje met eenzelfde silhouet. Bij de grotere gedenklichtjes kan er een vlindertje op zijn neergestreken of kan er een tekst of illustratie op komen te staan. Bij de kiezelurntjes kan een gedenklichtje in de vorm van een keitje met een uitholling waar het waxinelichtje in past.

'Sterrenwaker' geplaatst op begraafplaats Stratum, Eindhoven, 7-11-2016

Het schrijnende bericht van de familie Arslan dat een beertje met diens glazen huisje van het graf was verdwenen (gestolen?) was voor mij aanleiding contact te zoeken met deze familie van Turkse afkomst. Ik realiseerde mij dat, mocht het beertje terug gevonden worden of teruggebracht, dat de familie dit nooit meer op het graf zou durven plaatsen.

Bij de geboorte van hun eerste tweeling waren deze beide overleden. Vrij snel daarna was moeder weer zwanger geworden, alweer van een tweeling. Enkele dagen na de geboorte was één van de tweeling overleden. Het lievelingsbeertje van de overlevende baby was de wachter geworden op het graf. Het was dus extra pijnlijk dat juist dat beertje was verdwenen.

Naast de vele opdrachten voor persoonlijke grafkunst en bijzondere urnen, die ik als kunstenaar van Memento Gedenkbeelden heb mogen maken, had ik besloten het beertje in grotere maat en in duurzaam, dubbel hard gebakken keramiek exact na te maken. Ik stelde voor dit vast te maken aan de fundering van het huidige monument. Dit bleek echter geen monument te zijn van steen of ander materiaal en een fundering was er niet. Omdat het de familie ontbrak aan middelen hadden zij zelf een tijdelijke oplossing gevonden in een plaat van de bouwmarkt waar zij een tekst in plakletters op hebben gezet. Toen ik dit hoorde heb ik aangeboden niet alleen een beertje te maken maar voor hen een totaal monument te ontwerpen en uit te voeren en dit als extra project te adopteren.

Sinds juli heb ik gewerkt aan een ontwerp voor een gedenkbeeld met als titel ‘Sterrenwaker’. De vormgeving sluit aan op de cultuur van de islam. Een boog vormt een poort als overgang van deze wereld naar die van het hiernamaals. Op de poort staat in Arabisch schrift de eerste regel van het gebed dat wordt uitgesproken bij het graf:

“Onze Heer, schenk ons in deze wereld en in de volgende het goede …”

In de poort zit het beertje op een grote ster en strekt zijn armen beschermend uit over drie kleine liggende sterren. Op de sterren staan in gouden letters de namen en de data van de drie baby’tjes. Het blijkt dat de namen van de baby’tjes een symbolische betekenis hebben. In het Nederlands vertaald heten zij ‘Herrijzen van’, ‘Poort naar de hemel’ en ‘De schoonheid van geduld’. De grote ster is een verwijzing naar het broertje van moeder, dat ook bij de geboorte was overleden.

Op de arm van het beertje is een gouden vlinder neergestreken, of vliegt die weg?

Op 'Hart van Nederland' en in het Eindhovens Dagblad is er aandacht besteed aan de onthulling van het beeld.

http://www.hartvannederland.nl/nederland/noord-brabant/2016/gestolen-beertje-terug-op-graf-babys/

https://www.facebook.com/eindhovensdagblad/videos/1315099168501623/


hartje hartje met naam in reliëf

een hart om te koesteren

Naast de koesterkeitjes in de vorm van een gepolijste kiezelsteen heb ik ook een koesterkeitje ontwikkeld in de vorm van een hartje. Wanneer het hartje veel gehanteerd wordt, krijgt de gepolijste huid een mooi doorleefd patin.